ขอเชิญประกวดดนตรีไทย

มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) ด้วยการสนับสนุนหลักจาก มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดบรรเลงดนตรีไทย รางวัล “ศรทอง” ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ทางเว็บไซต์ http://www.facebook.com/sornthongthai สอบถามโทร ๐๘๓ – ๑๓๔ ๗๔๖๖

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1