รับสมัครเรียนนายร้อย(หญิง)

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จะเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  ซึ่งจะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว ที่ www.rpca.ac.th และ www.rpca-addmission.com

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1