ขอเชิญคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสระขวัญประชุม

ขอเชิญคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสระขวัญประชุมประจำเดือนกันยายน ในวันที่ 7 ตุลาคม 2557  เวลา 0 9.00 น

ณ โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ

ติดต่อ สพป.สก.1