การสั้งซื้อ ดีวีดี ศรีธนญชัย ๕๕๕+

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อ ดีวีดีภาพยนตร์ ศรีธนญชัย ๕๕๕+ จากบริษัทออมทู เอ็นเตอเทนเม้นท์ จำกัด ในราคาชุดละ ๑๘๐ บาท ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ ๐๘๙ – ๒๐๗ ๘๖๙๘

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1