ขอเชิญประกวดวาดภาพวันครู

สำนักเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดวาดภาพวันครู เนื่องในโอกาสวันครู ปี ๒๕๕๘ เพื่อชิงเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ ในวันเสาร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักเลขาธิการคุรุสภา โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๒ – ๒๘๐ ๐๐๔๘ ,๐๒ – ๒๘๑ ๔๘๔๓

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา