ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเอเชียน ขอเชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ในช่วงปิดเทอม ระหว่างวันที่ ๙ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยเอเชียน จ.ชลบุรี ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่  ๐๓๘ – ๒๕๓๗๐๐ ต่อ ๒๘๐๐ – ๒๘๐๒

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา