แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทน สพป.สระแก้ว เขต 1 ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดนนทบุรี

ในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 ดำเนินการดังนี้

1.แจ้งความประสงค์จองที่พัก ตามแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 โดยให้ศึกษาเส้นทางระหว่างที่พักไปยังสถานที่แข่งขัน เพื่อสะดวกในการเดินทาง

2.แจ้งขอเปลี่ยนตัวนักเรียน ตามแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2557

3. ตามข้อ 1 และ 2 ให้ส่งเป็นไฟล์ Word ที่ e-mail [email protected]

2222