ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจำหน่ายเสื้อ/กระเป๋า งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64

ด้วย สพป.นนทบุรี เขต 1  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจำหน่ายเสื้่อ/กระเป็า

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557

เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรได้ใส่เสื้อยืดระหว่างการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา 2557  ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2557  ณ  เมืองทองธานี  สำหรับเสื้อผู้ใหญ่

ราคา 250 บาท  เสื้อเด็กราคา 190 บาท เสื้อสูทลำลองราคา 650 บาท  กระเป๋าใบละ 199 บาท

ทั้งนี้ สนใจสั่งซื้อได้โดยตรงที่ คุณอัมพร  สงประชา 081-8597951 , 02-5911301-4 ค่อ 102 , 103

โทรสาร 02-5911308, 02-5911305  หรือกลุ้่มอำนวยการ สพป.นนทบุรี เขต 1

ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี  ถ.รัตนาธิเบศก์  ต.บางกระสอ  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 11000

หรือ e-mail : [email protected]  รายละเอียดตามใบสั่งจองดังแนบabc_0001def

ติดต่อเรา