จัดสถานที่งานเกษียณอายุราชการ

งานมุทิตาจิต กษิณาลัยรำลึก

วันที่ 29 กันยายน 2557 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ

นำโดย ท่านผอ.ปราโมท  อัมรักษ์ และคณะครู

จัดสถานที่งานเกษียณอายุราชการ แก่ข้าราชการในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ติดต่อ สพป.สก.1