ประชุมคัดเลือกครูรับรางวัลเจ้าฟ้าฯ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมสระแก้ว สระขวัญ สพป.สระแก้ว เขต ๑ โดยมีนายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน

IMG_9664 IMG_9665 IMG_9666 IMG_9667 IMG_9668 IMG_9670 IMG_9671 IMG_9673 IMG_9674 IMG_9676 IMG_9678 IMG_9682 IMG_9683 IMG_9685

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        ถ่ายภาพ/กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1