ประชาสัมพันธ์ถึงธุรการโรงเรียน สพป.สก.1

ประชาสัมพันธ์ถึงเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนทุกท่าน ขณะนี้ทางธุรการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้ตั้งกลุ่มใน facebook จึงของประชาสัมพันธ์ให้ท่านได้เข้าร่วมกลุ่ม เพื่อใช้เป็นที่สำหรับ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเพื่อทำความรู้จักกันในกลุ่มของเรา  https://www.facebook.com/groups/1536665173234422/

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมกลุ่มต่อไป