ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการและประกวดสื่อสุขภาวะส่งเสริมการอ่าน

เรียนผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านโคกน้อย ร.ร.บ้านคลองธรรมชาติ ร.ร.บ้านหินกอง ร.ร.บ้านไร่สามสี  ร.ร.บ้านเนินสายฝน ร.ร.บ้านหนองหว้า ร.ร.บ้านเขาตะกรุบพัฒนา ร.ร.บ้านท่าตาสี ร.ร.บ้านใหม่สระบุรี ร.ร.บ้านทัพหลวง และโรงเรียนที่สนใจ

ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน ร่วมกับเครือข่ายตาหลังใน และเครือข่ายกัลยาณมิตรพัฒนาการศึกษาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายเครือข่ายสร้างสรรค์สื่อสุขภาวะส่งเสริมการอ่าน ในวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2557 ไปแล้วนั้น โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในจึงขอเรียนเชิญโรงเรียนของท่านเข้าร่วมจัดนิทรรศการและประกวดสื่อสุขภาวะส่งเสริมการอ่าน ในวันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น. – 12:00 น. ณ อาคารบวรร่วมใจ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน โดยรูปแบบของสื่อที่นำไปจัดนิทรรศการหรือประกวดนั้นเป็นสื่อตามรูปแบบที่ได้รับการอบรมหรือเป็นสื่อรูปแบบอื่นที่ท่านคิดต่อยอดสร้างสรรค์ขึ้น โดยมีเนื้อสาระเกี่ยวกับเรื่องสุขภาวะ และขอเชิญโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการสื่อสุขภาวะส่งเสริมการอ่านได้ในวันและเวลาข้างต้น

ขอบข่ายเนื้อหาสุขภาวะPlatformPlan

ตัวอย่างสื่อที่น่าสนใจ

DSC06062 DSC06045

ติดต่อเรา