เกษียณ๕๗ สพป.สระแก้ว เขต ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้จัดงานมุทิตาจิต กษิณาลัยรำลึก แด่ข้าราชการในสังกัดและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๓๓ คน เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โดยมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นประธาน

IMG_7917 IMG_7920 IMG_7924 IMG_7928 IMG_7931 IMG_7933 IMG_7937 IMG_7940 IMG_7945 IMG_7953 IMG_7965 IMG_7970 IMG_7971 IMG_7974 IMG_7975 IMG_7977 IMG_7980 IMG_7982 IMG_7986 IMG_7988 IMG_7992 IMG_8000 IMG_8004 IMG_8007 IMG_8008 IMG_8010 IMG_8014 IMG_8016 IMG_8019 IMG_8021 IMG_8027 IMG_8033 IMG_8038

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา