งานเกษียณอายุราชการ รองราตรี กุลบุญ (ครั้งที่ 2) ณ หอประชุมโรงเรียน 25/9/57

มุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการ รองราตรี   กุลบุญ

ณ หอประชุมโรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2557

101310141016101710181019102110221020