มุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการ รองราตรี กุลบุญ ณ หอประชุม 25 กันยายน 2557

มุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการรองราตรี    กุลบุญ

ณ หอประชุมโรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี

วันที่ 25 กันยายน 2557

10001001100210031004100510061007100810111012