ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สพป.สระแก้ว เขต 1

ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สพป.สระแก้ว เขต 1 ครบทุกรายการแล้ว

ติดตามผลการแข่งขันได้ที่เว็ปไซด์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สพป.สระแก้ว เขต 1 และขอให้โรงเรียนทุกแห่ง

ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ได้แจ้งไว้ในเว็ปไซด์ดังกล่าวด้วย

ติดต่อ สพป.สก.1