ขอเรียนเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ นายวน เกาะโพธิ์ บิดานายวิรัตน์ เกาะโพธิ์

ขอเรียนเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ นายวน เกาะโพธิ์  บิดานายวิรัตน์ เกาะโพธิ์
ผู้อำนสวยการโรงเรียนบ้านหนองผักหนาม อ.วังน้ำเย็น กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ

ตั้งแต่วันที่ 25 – 30 กันยายน 2557 เวลา 20.00 น. ณ วัดจินดาราม (ดงข่า) หมู่ 1 ตำบลเกาะโพธิ์
อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก และประชุมเพลิง ในวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา 16.00 น.
ณ วัดจินดาราม (ดงข่า)

จึงขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทุกท่านร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพและประชุมเพลิงตามวันและเวลาดังกล่าว

dead4b_resize

ติดต่อ สพป.สก.1