เด็กเก่งได้เพราะมีครูเก่งแบบนี้ครับผม

เด็กเก่งได้เพราะมีครูเก่งแบบนี้ครับผม

ประเมิน ว่าที่ ครู ค.ศ.3 คนใหม่

k3_01k3_03k3_04k3_05k3_06k3_07k3_08k3_09