เก็บตก : กิจกรรมวันสันติภาพสากล (The International Day of Peace)

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านเทศมงคล
ได้จัดกิจกรรมวันสันติภาพสากล (The International Day of Peace)
เนื่องด้วยในวันที่ 21 กันยายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันสันติภาพสากล
ประชาชนในแต่ละประเทศทั่วโลกจะร่วมรำลึก และรณรงค์เพื่อให้เกิดความตระหนัก
ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสันติภาพทั่วโลก

DSCN5980 DSCN5979 DSCN5978 DSCN5987 DSCN5983 DSCN5984 DSCN5985

ติดต่อ สพป.สก.1