การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น

สำนักงานลูกเสือจังหวัดสระแก้ว ได้จัดการฝึกอบรมวิชา ผู้กำกับลูกเสือสามัญ วิชาขั้นความรู้เบื้องต้น จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 31 มี.ค ถึง 2 เม.ย. 57 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านเขามะกา  สพป.สระแก้ว เขต 1 ใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน ให้บุคลากรในหน่วยงาน ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นวิทยาได้ทราบและปฏิบัติตามวันเวลา สถานที่ ดังกล่าว และขอเชิญวิทยาร่วมประชุมพร้อมกัน ในวันพุธ ที่ 26 มี.ค. 57 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสระแก้วสระขวัญ (ชั้น 1 สพป. สระแก้ว เขต 1)  รายละเอียดดังแนบ IMG

ติดต่อเรา