การประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางจินตนา  รัตน์วิเศษฤทธิ์     ผู้รับการประเมิน

คณะกรรมการประเมิน

 1. นายมังกร   อินอำพล    ผอ.โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์

2. นายผุดผ่อง   บาลลา  ผอ.โรงเรียนบ้านท่าช้าง

3. นายวิทยา   วรวิทย์วัฒนะ  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านท่าช้าง

WP_20140926_001 WP_20140926_002 WP_20140926_003

Latest posts by โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ (see all)
ติดต่อเรา