ศึกษาดูงาน โครงการโรงเรียนสุจริต ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ศึกษาดูงาน โครงการโรงเรียนสุจริต  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี
วันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557
แวะรับประทานอาหารที่หาดจอมเทียน  ต่อด้วยไหว้พระวัดสมานSUD1 SUD2 SUD3 SUD4 SUD5 SUD6 SUD7 SUD8 SUD9 SUD10 SUD11 SUD12 SUD13 SUD14 SUD15 SUD16 SUD17 SUD18 SUD19 SUD23

ติดต่อ สพป.สก.1