ศึกษาดูงาน โครงการโรงเรียนสุจริต ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ศึกษาดูงาน โครงการโรงเรียนสุจริต  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี
วันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557
แวะรับประทานอาหารที่หาดจอมเทียน  ต่อด้วยไหว้พระวัดสมานSUD1 SUD2 SUD3 SUD4 SUD5 SUD6 SUD7 SUD8 SUD9 SUD10 SUD11 SUD12 SUD13 SUD14 SUD15 SUD16 SUD17 SUD18 SUD19 SUD23