ประชุม อกคศ. สพป.สก ๑

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมสระแก้ว สระขวัญ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมี นายวินัย รื่นกลิ่นเป็นประธาน ในการนี้ ประธานได้มอบของที่ระลึกให้แก่นผู้ที่เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ด้วย

IMG_8139 IMG_8141 IMG_8142 IMG_8143 IMG_8144 IMG_8145 IMG_8146 IMG_8155 IMG_8160

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        ถ่ายภาพ/กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา