อบรมแท๊บเล็ตรุ่นที่ ๓

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการเรียนการสอน (Tablet) รุ่นที่ ๓ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีข้าราชการครูในสังกัดเข้ารับการอบรมกว่า ๒๐๐ คน

IMG_8483

IMG_8451 IMG_8454 IMG_8455 IMG_8456 IMG_8459 IMG_8460 IMG_8461 IMG_8462 IMG_8463 IMG_8464 IMG_8465 IMG_8466 IMG_8467 IMG_8468 IMG_8471 IMG_8474 IMG_8480

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        ถ่ายภาพ/กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1