เชิญประชุมประจำเดือน กันยายน 2557

สพป.สระแก้ว เขต 1 เชิญประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาประจำเดือนกันยายน 2557

ในวันที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 3

โดยพร้อมเพรียงกัน

ติดต่อ สพป.สก.1