“เติมฝัน ปั้นยิ้ม กับ ชุดเดอะปิ๊ง โดนใจ”

คณะตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วได้มา จัดกิจกรรม”เติมฝัน ปั้นยิ้ม กับ ชุดเดอะปิ๊ง โดนใจ” เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557ณ โรงเรียนบ้านเขาแหลม
ทางโรงเรียนบ้านเขาแหลม จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 249573

249571 249572

ติดต่อเรา