แจ้งคณะครูอำเภอคลองหาดทุกท่านร่วมกิจกรรมและรับฟังบรรยายจากผอ.สพป.สระแก้วเขต ๑

ขอเชิญคณะครูอำเภอคลองหาดทุกท่านร่วมกิจกรรม การบริหารจัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ประสบผลสำเร็จ      ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗  ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ โรงเรียนอนุบาลคลองหาดโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานพร้อม บรรยายเรื่อง การจัดกิจกรรม การเรียนการสอนเพื่อเพิ่มยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยมีกิจกรรม  การจัดนิทรรศการ เสนอนวัตกรรม  Best Practice เสนอโครงงานและ การนำเสนอเผยแพร่ผลงานของคณะครูในกลุ่มเครือข่ายหาดไทรทองและกลุ่มเครือข่ายคลองอุดมซับ พร้อมกับการเสวนา เรื่อง  การยกระดับผลสัมฤทธิ์โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในปีที่ผ่านมา และแจ้งเสนอผลงานที่ [email protected]

ติดต่อเรา