กิจกรรมล้างส้วมก่อนปิดเทอม

 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้วช่วยกันทำความสะอาดห้องส้วมก่อนปิดภาคเรียน

 

ประจำปีการศึกษา2556   วันที่ 25 มีนาคม 2557

p2

p1

 

Message us