นักเรียนจิตสาธารณะ ร่วมถวายน้ำปานะ

โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์

นำนักเรียนจิตสาธารณะ ถวายน้ำปานะ เนื่องในงาน

วันสวดพระปาฏิโมกข์ ณ วัดบ้านใหม่สระบุรี ต.วังตะเคียน

อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี

 

DSCF7902 DSCF7909 DSCF7912 DSCF7913

ติดต่อ สพป.สก.1