ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านวังดารา ได้รับการประเมินภายในสถานศึกษา ในวันที่ 24 กันยายน 2557 จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

20140924_10053020140924_101420
20140924_10435320140924_104408
20140924_10284220140924_105025
20140924_10511020140924_105248
20140924_10520020140924_105357
ติดต่อเรา