ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านวังดารา ได้รับการประเมินภายในสถานศึกษา ในวันที่ 24 กันยายน 2557 จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

20140924_100530 20140924_101420
20140924_104353 20140924_104408
20140924_102842 20140924_105025
20140924_105110 20140924_105248
20140924_105200 20140924_105357
Message us