คัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับตู้หนังสือ

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมคณะ ได้ออกเดินทางร่วมกับตัวแทนจาก บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊บ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่เข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับมอบตู้หนังสือและหนังสือ ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ ได้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่
๑. โรงเรียนบ้านเขาดิน
๒. โรงเรียนท่าตาสี
๓. โรงเรียนบ้านท่าเต้น
๔. โรงเรียนบ้านท่าระพา
โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เข้าร่วมคัดเลือกอีก ๔ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๘ โรงเรียน

IMG_8302 IMG_8308 IMG_8309 IMG_8311 IMG_8320 IMG_8321 IMG_8323 IMG_8324 IMG_8325 IMG_8330 IMG_8337 IMG_8338

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        ถ่ายภาพ/กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1