อบรมแท๊ปเล็ต รุ่นที่ ๒

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการครูผู้สอนการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) รุ่นที่ ๒ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีข้าราชการครูผู้สอน ป.๒ ในสังกัดเข้ารับการอบรมประมาณ ๒๐๐ คน ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗

IMG_8197 IMG_8198 IMG_8199 IMG_8200 IMG_8201 IMG_8202 IMG_8203 IMG_8204 IMG_8205 IMG_8206 IMG_8207 IMG_8208 IMG_8209 IMG_8210

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        ถ่ายภาพ/กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา