ประเมินสถานศึกษา ณ ห้องประชุม วันที่ 23 กันยายน 2557

ประเมิน 8 องค์ประกอบสถานศึกษา  

คณะอนุกรรมการติดตามคุณภาพการศึกษา

1.นายประสาร   พรหมณา    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ

2.นางสุรางค์   เจริญนาน      ครูโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

3.ว่าที่ ร.ท.วีรศักดิ์    มลิจาร   ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้วเขต 1

ณ ห้องประชุม

วันที่ 23 กันยายน 2557

10001001100210031005

 

ติดต่อเรา