แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำสนามและตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแยก/บ้านวังบูรพา/บ้านพรสวรรค์(วังน้ำเย็น)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือนำ

คำสั่ง

ติดต่อเรา