เปลี่ยนสถานที่และเวลาแข่งขันวงสตริงและวงดนตรีไทยลูกทุ่ง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

เปลี่ยนสถานที่และเวลาการแข่งขันวงสตริงและวงดนตรีไทยลูกทุ่ง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

จากเดิม วันที่ 28 ก.ย.57 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต 1 ดังนี้

1. วงสตริง แข่งขันวันที่ 28 ก.ย.57 รายงานตัวเวลา 08.00 น. เวลาแข่งขัน 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.อนุบาลวัดสระแก้ว

2. วงดนตรีไทยลูกทุ่ง ประเภท ก และ ข แข่งขันวันที่ 28 ก.ย.57 รายงานตัวเวลา 12.00 น. เวลาแข่งขัน 13.00 น.

ณ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.อนุบาลวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา