แอโรบิกเด้น “เหรียญทอง”

เมื่อวันอาทิตย์    ที่ 21  กันยายน 2557

โรงเรียนบ้านลุงพลูได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

” แอโรบิกเด้น ”  ป.1- ป.6 

านศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 64  สพป.สระแก้ว เขต 1    ณ อาคารรวมใจภักดิ์

สรุปผลการแข่งขัน  แอโรบิค  ป.1 – ป.6  ได้เหรียญทอง  อันดับ 2   ได้ 90 คะแนน

*********************

18

cats

ก่อนเริ่มการแข่งขัน  สร้างความมั่นใจ…

2
4

มันเน้นอกก็ยกออก….เฮ้

5

6

ลีลาการโยกของแต่ละคน

7

หมุน ลั้น  ลา …. ซิมิๆ

8

9

10

ท่าคลายกล้ามเนื้อ

11

เหยียดขาให้ตึงๆ  ตัวตั้งฉากกับพื้น

13

   กล้ามเนื้อแข็งแรง 

14

ท่านี้ … จบแล้วจ้า !

15

ขอกดไลค์  หน่อยเด็กๆ    

16

21

19

20

Bye    Bye  …..  ซี   ยู   อเกน  

ติดต่อ สพป.สก.1