แจ้งกำหนดการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์เครือข่ายตำบลสระขวัญ

กำหนดการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์เครือข่ายตำบลสระขวัญ  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์  อำเภอเมืองสระแก้ว

ในวันที่     29 -30  กันยายน  2557 รับรายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์  อำเภเมืองสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1