การจัดงานมุทิตาจิตข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) และลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2557

สพป.สระแก้ว เขต 1 เชิญร่วมงานมุทิตาจิตข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2)

และลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 29 ก.ย.57 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์

และให้ผู้เกษียณอายุราชการ มารายงานตัว เวลา 09.00 น. ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

แต่งกายด้วยชุดสุภาพ

***รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้  sk1 1

ติดต่อเรา