ค่ายวิชาการ

วันที่ 11-12 กันยายน 2557

โรงเรียนบ้านคลองหาดได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ

เชิญรับชมภาพกิจกรรมครับ

IMG_8530 IMG_8531 IMG_8532 IMG_8535 IMG_8536 IMG_8537 IMG_8539 IMG_8540 IMG_8542 IMG_8543 IMG_8544 IMG_8545 IMG_8546 IMG_8547 IMG_8548 IMG_8549

Message us