วันวิทยาศาสตร์

วันที่ 20 สิงหาคม 2557

โรงเรียนบ้านคลองหาดได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

เชิญรับชมภาพกิจกรรมครับ

IMG_8370 IMG_8374 IMG_8378 IMG_8379 IMG_8385 IMG_8387 IMG_8388 IMG_8389 IMG_8394 IMG_8403 IMG_8404 IMG_8410 IMG_8412 IMG_8416 IMG_8419 IMG_8429 IMG_8435 IMG_8437 IMG_8448 IMG_8452

ติดต่อเรา