วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 15 สิงหาคม 2557

โรงเรียนบ้านคลองหาดได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เชิญรับชมภาพกิจกรรมครับ

IMG_8235 IMG_8236 IMG_8239 IMG_8243 IMG_8248 IMG_8251 IMG_8255 IMG_8258 IMG_8263 IMG_8267 IMG_8273 IMG_8278 IMG_8287 IMG_8291 IMG_8299 IMG_8311 IMG_8313 IMG_8314 IMG_8318 IMG_8325 IMG_8326 IMG_8327

ติดต่อเรา