วันอาเซียน

วันที่ 8 สิงหาคม 2557

โรงเรียนบ้านคลองหาดได้เข้าร่วมกิจกรรมวันอาเซียน

ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

เชิญรับชมภาพกิจกรรมครับ

IMG_8202

IMG_8106 IMG_8107 IMG_8110 IMG_8111 IMG_8113 IMG_8144 IMG_8155 IMG_8159 IMG_8172 IMG_8173 IMG_8175 IMG_8181 IMG_8183 IMG_8186 IMG_8189 IMG_8196 IMG_8198

ติดต่อ สพป.สก.1