ยืนงบนิ่ง ในวันสันติภาพสากล

 

กิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพสากล

คณะครู  นักเรียน  ร่วมกันยืนสงบนิ่ง  หน้าเสาร์ธง

***********

3

1

2

4

5

Message us