ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องเรียน
วันที่ 19 เดือนกันยายน 2557
MAN23 MAN22 MAN21 MAN20 MAN19 MAN18 MAN17 MAN16 MAN15 MAN14 MAN13 MAN12 MAN11 MAN10 MAN9 MAN8 MAN7 MAN6 MAN5 MAN4 MAN3 MAN2 MAN1

ติดต่อ สพป.สก.1