รักการอ่านกับห้องสมุดมีชีวิต

ภาพกิจกรรม”วันวิชาการเลิศล้ำ น้อมนำความพอเพียง พร้อมเพรียงรวมพลคนรักการอ่าน”แบบเต็มรูปแบบ
เมื่อ ๑๖ กันยายน ๕๗…แบบมันส์ๆๆๆ

ติดต่อ สพป.สก.1