กิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพสากล

โรงเรียนเขาสิงโตได้จัดกิจกรรมอ่านสารเนื่องในวันสันติภาพสากล

และยืนสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที

ในช่วงเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า 

19 กันยายน 2557

1787-mo2
1 (1)
1 (2)
1 (3)
ติดต่อ สพป.สก.1