กิจกรรมวันสันติภาพ

กิจกรรมวันสันติภาพสากล ปี2557

วันที่ 19 กันยายน 2557

ผู้บริหารโรงเรียนบ้านนาดี อ่านสารวันสันติภาพสากลของนายกรัฐมนตรี
และผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมยืนสงบนิ่ง 1 นาที

w.9

ติดต่อเรา