ขอแสดงความยินดีกับคุณครู คศ.3

การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

18 กันยายน 2557

ณ ห้องเรียนอนุบาล

ผู้ประเมิน

1.นายเจียม  ศุภพิมล   ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดคลองตาสูตรสามัคคี

2.นายชูเกียรติ  ไชยพิณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังบูรพา

3.นางสมใจ  แก้วลือชัย   ครูโรงเรียนบ้านวังบูรพา

1000

 

ติดต่อเรา