อ่านสารวันสันติภาพสากล

วันที่ 19 กันยายน 2557 โรงเรียนบ้านหนองหว้า

นำโดย นายญาณวรุตม์  พิณสาย ผู้อำนวยการ

คณะครู นักเรียน อ่านสารวันสันติภาพสากลและยืนสงบนิ่ง 

page1

ติดต่อเรา