แจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2558 รายการค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานให้ราชการ

สพฐ.แจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณปีพ.ศ.2558 รายการค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานให้ราชการ                                                                                                                                             ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ3311 33111 33112

ติดต่อ สพป.สก.1